ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ A.E.
ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Ανακοινώσεις

17/10/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (E-AUCTION)
17/10/2022 Ανακοίνωση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς για την Απόκτηση Ακινήτου μέσω Ηλ. Δημοπρασίας (E-Auction).
23/05/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (E-AUCTION)
23/05/2022 Ανακοίνωση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς για την Απόκτηση Ακινήτου μέσω Ηλ. Δημοπρασίας (E-Auction).
04/03/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (E-AUCTION)
04/03/2022 Ανακοίνωση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς για την Απόκτηση Ακινήτου μέσω Ηλ. Δημοπρασίας (E-Auction).
19/01/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (E-AUCTION)
19/01/2022 Ανακοίνωση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς για την Απόκτηση Ακινήτου μέσω Ηλ. Δημοπρασίας (E-Auction).
14/12/2021 Πρακτικό Κατακύρωσης της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς για την Απόκτηση Μετοχών της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
23/11/2021 Ανακοίνωση Πρόσκλησης Υποβολής μη Δεσμευτικών Προσφορών με σκοπό τη συμμετοχή σε διεθνή διαγωνισμό για την εκποίηση απαιτήσεων χαρτοφυλακίου δανείων «Αριάδνη».
14/10/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (E-AUCTION)
14/10/2021 Ανακοίνωση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς για την Απόκτηση Ακινήτου μέσω Ηλ. Δημοπρασίας (E-Auction).
07/07/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (E-AUCTION)
20/04/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
24/03/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
23/11/2020 Ανακοίνωση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς για την Απόκτηση Ακινήτου μέσω Ηλ. Δημοπρασίας (E-Auction).
23/11/2020 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Απόκτηση Ακινήτων μέσω Ηλ. Δημοπρασίας (E-Auction).
09/09/2020 Ανακοίνωση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς για την Απόκτηση Ακινήτου μέσω Ηλ. Δημοπρασίας (E-Auction).
31/07/2020 Ανακοίνωση Εκκαθάρισης περί ορισμού δικασίμου έφεσης κατά της 345.2018 απόφασης ΠΠρΑθ.
06/07/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (E-AUCTION)
06/07/2020 Προκήρυξη Ε-auction 06.07.2020
17/06/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (E-AUCTION)
17/06/2020 Προκήρυξη Ε-auction 17.06.2020
11/11/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
09/09/2019 PQH Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς 09 Σεπτεμβρίου 2019
12/07/2019 Ανακοίνωση Πρόσκλησης Υποβολής Μη Δεσμευτικών Προσφορών με σκοπό τη συμμετοχή σε διεθνή διαγωνισμό για την εκποίηση απαιτήσεων χαρτοφυλακίου δανείων.
04/07/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
04/06/2019 Announcement GR E-auction 04 Ιουνίου 2019 ΑΤΕ
04/06/2019 PQH Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς 04 Ιουνίου 2019
13/08/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
11/04/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
21/07/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ
10/05/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ
04/03/2016 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΜΠΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
23/02/2016 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΤΕ ΥΕΕ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
​18/12/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ
​11/12/2015 ΥΠΟΒΟΛΗ TΕΤΑΡΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
​19/06/20​15 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ Κ.Λ.Π.​(500 ΑΤΟΜΑ)
​24/12/20​1​4 ΥΠΟΒΟΛΗ TΡΙΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
​04/11/20​1​4 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
​21/01/20​1​4 ΑΤΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ​