ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ A.E.
ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

     Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση , ανακοινώνει ότι η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών, κατά τη συνεδρίαση της 11.2.2016 αποφάσισε την διαγραφή από το Χρηματιστήριο Αθηνών των μετοχών της υπό ειδική εκκαθάρισης ΑΤΕ, σε εφαρμογή της παρ. 3α του άρθρου 2.6.12 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών,  με ημερομηνία διαγραφής την Παρασκευή 26.02.2016.

 

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2016

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΑΝΤΟΣ