ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ A.E.
ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
​​​​​ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ
ΤΗΛ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ:  210 3272402 & 210 3272404
FAX: 210 3239611

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ: Λ. Μεσογείων 109-111 (6ος όροφος), κτίριο Γ-1, ΤΚ 11526, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 210 3272402 & 210 3272404
FAX: 210 3272422

ΜΟΝΑΔΑ  ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ: Λ. Μεσογείων 109-111 (4ος όροφος), κτίριο Γ-1, ΤΚ 11526, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 210 3272435
FAX: 210 3272437, 210 3272439

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ: Λ. Μεσογείων 109-111 (1ος όροφος), κτίριο Γ-1, ΤΚ 11526, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 3272522, 210 3272518 FAX: 210 3272504

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ:  ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 11,  ΤΚ:  546 25,  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ:  2310 540156 & 2310 502867,   FAX:  2310 540371

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ:  ΠΑΤΡΕΩΣ 6 (3ος όροφος),  ΤΚ:  262 21,  ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ:  2610 242933, 2610 242934, 2610 242923, 2610 242924, 2610 242928  
FAX:  2610 274197